مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: عملیات تسطیح زمین برای ساخت 2 مجتمع پتروشیمی در چابهار آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا عادل نژادسلیم تصریح کرد: این شرکت در چابهار 2 مجتمع پتروشیمی متانول و آمونیاک خواهد ساخت و عملیات تسطیح زمین این طرحها آغاز شده است که بزودی به پایان خواهد رسید.

وی افزود: این مجتمعهای پتروشیمی در مرحله طراحی اولیه است و هنوز میزان ظرفیت و تولید آن نهایی نشده و با تولیدی شدن این طرحها در سالهای آینده و نیز دیگر طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی، ایران می تواند قدرت نخست پتروشیمی در منطقه شود.

نژاد سلیم ادامه داد: هلدینگ خلیج فارس افزون بر سرمایه گذاریهای جدید در طرحهای توسعه ای شرکتهای عضو برنامه های بلند مدتی برای تنوع سبد محصولات خود طراحی کرده است.

مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس پیش از این، گفته بود: هلدینگ خلیج فارس 10 درصد از بازار سرمایه ایران را در اختیار دارد و 40 درصد از تولید در صنعت پتروشیمی ایران متعلق به شرکتهای عضو هلدینگ است.

وی ادامه داده بود: فعالیتهای هلدینگ خلیج فارس در همه جنبه ها روند افزایشی را طی می کند و پیش بینی می شود امسال حدود 400 هزار میلیارد ریال فروش داخلی داشته باشیم و در زمینه صادرات نیز جهش قابل توجهی برای سال 1393 پیش بینی شده است.