رئیس کل بانک مرکزی نوسانات اخیر قیمت ارز را ناپایدار دانست و گفت : شرایط به روال ماه های گذشته برمی گردد.

به گزارش خبرگزاری برنا ولی الله سیف عملکرد مثبت اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته و گشایش های ارزی را موجب ثبات در بازار ارز دانست و افزود : نوسانات ارزی روزهای اخیر با علائم مثبت اقتصادی سازگار نیست و می تواند ناشی ازعوامل غیر اقتصادی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برخی اظهارنظرها که مبتنی بر اطلاعات صحیح و واقعی نیست،می تواند نوساناتی دربازار ارز ایجاد کند اما تاثیر بلند مدت نخواهد داشت.

وی افزود: عملکرد مثبت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته و استفاده از منابع ارزی ایجاد شده، زمینه ورود کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم کرد و بانک مرکزی همچنان برنامه ی تامین نامحدود ارز جهت ورود کالاهای اساسی را مدنظر دارد و قطعاً این تصمیم بر شرایط بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت.