نظر به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری کمیته اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جدید در بانک صادرات ایران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ضمن در اولویت قرار دادن شاخص‌ها و سرفصل‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی نسبت به تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی اقدام نموده است. این کمیته با دستور مهندس پیشرو مدیرعامل این بانک از ابتدای سال ٩٣ تشکیل شده و واحد های مختلفی همچون: اعتبارات، شعب و بازاریابی، بازرسی و حسابرسی، روابط عمومی و ... در آن عضو می‌باشند.

شایان ذکر است این بانک با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن به سرفصل های اقتصاد مقاومتی تشکیل کمیته را مدنظر قرار داده و این کمیته،کاهش هزینه ها، افزایش سهم بازار، ارتقاء سهم بازار بانک، کمک به تولیدی و اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده است.