رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت : مراحل حذف ثبت سفارش تا یک سال آینده انجام می شود، ضمن اینکه ثبت سفارش تنها در کشور ما انجام می گیرد و هیچ استفاده دیگری نداشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا ولی اله افخمی­راد با بیان اینکه یک وارد کننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، گفت: اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده ایم.

افخمی حذف ثبت سفارش را در جهت تسهیل تجارت در کشور دانست و گفت: به نظر نمی رسد که تاجری با این موضوع مخالفتی داشته باشد.

وی در باره حذف درآمدهای حاصل از ثبت سفارش نیز افزود: رقم درآمد از ثبت سفارش چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه این که با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در باره آماده سازی برای حذف ثبت سفارش نیز اظهار داشت: باید ابتدا زیرساخت ها فراهم شود و سپس حذف ثبت سفارش کنیم، ضمن اینکه گمرک نه تنها با حذف ثبت سفارش مشکلی ندارد، بلکه علاقه مند است این اقدام هر چه سریعتر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش فقط در کشور ما اجرا می شود و سندی است که هیچ استفاده دیگری ندارد، گفت: در همه کشورها گمرک آمار صادرات و واردات را در اختیار سایر دستگاه ها قرار می دهد و نباید از بازرگانان توقع بیش از حد داشت.

افخمی راد با بیان اینکه هم اکنون برای صادرات یک کالا صادرکنندگان باید 10 سند تهیه کنند ، اظهار داشت : برای واردات نیز، واردکننده باید 19 سند را آماده کند، ما هر چه تعداد این اسناد را کم کنیم زمان مورد نیاز برای واردات و صادرات کالا کاهش می یابد.

وی با اشاره به این که، حذف ثبت سفارش از روند تجاری رتبه کشور را در شاخص کسب و کار در جهان بهبود می بخشد، گفت: ثبت سفارش باید حذف شود و سازمان هایی که آمار خود را از ثبت سفارش دریافت می کنند ، باید برای این آمارها جایگزین انتخاب کنند.