مهندس هاشم یكه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و ماكسیم پیكا، مدیر عامل شركت پژو در مذاكره سنگین10 ساعته در تهران، ابعاد جدید همكاری های مشترك را بررسی كردند.

به گزارش خبرگزاری برنا در این مذاكرات اجرای تعهدات گذشته از سوی شركت پژو و انتقال دانش فنی و طراحی و تولید خودروهای مشترك و ساخت داخل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این مذاكره مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو بر سرمایه گذاری شركت پژو در ایران تاكید و آن را محور اصلی و لازم توافقات اعلام كرد. از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه توسعه حضور ایران خودرو در شبكه صادراتی پژو بود كه دو طرف، راه‌‌كارهای اجرایی برای تحقق این موضوع را طرح و بررسی كردند.

در این جلسه از سوی هیات ایرانی بر همكاری های مشترك در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاكید شد. گفتنی است، نتایج این مذاكره سنگین و فشرده10 ساعته بزودی مشخص خواهد شد.