معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد:نرخ ارز در بازار بزودی متعادل می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا محمد باقر نوبخت در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به کاهش قیمت ارز از 4 هزار تومان به زیر سه هزار تومان، گفت: تموج 10 درصدی در بازار ارز کم خواهد شد و قیمت ارز بر روی قیمت واقعی خود متوقف خواهد شد و ما به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش خواهیم رفت و بازار خود را در حاشیه نرخ 2 هزار و 650 تومان تنظیم خواهد کرد.

وی در ادامه درباره نوسانات بازار ارز و اینکه آیا این موضوع ناشی از تعدیل نرخ سود بانکی است یا خیر افزود: اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها بیش از هفت ماه افکار عمومی را به خود معطوف کرده که حاصل آن می تواند همراه با افزایش قیمت ها و بی ثباتی موقت و یا عدم اطمینان نسبت به قیمت ها در آینده به وجود آورند؛ از سوی دیگر منابعی که در اقتصاد ما وجود دارد و ما از آن به نقدینگی یاد می کنیم در بازارهای مختلف وجود دارد.

نوبخت گفت: بورس تحولات و تموجاتی در این راستا داشته که در حال حاضر به سرعت خود را پیدا کرد و وضعیت بورس حکایت از روبه صعود بودن شاخص کل دارد و تا حدی آرامش ایجاد شد؛ در بازار ارز نیز تحت فشار ناشی از افزایش تقاضا در نوروز و تقاضای فصلی و کاهش عرضه ارز نوسان دارد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دو سیاست برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت:‌ با توجه به اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به بازار ارز سر ریز می شود و ارز مورد نیاز بخش تولید را بانک مرکزی با قیمت مبادله ای تامین می کند انتظار داریم نرخ ارز در بازار آزاد به قیمت واقعی در بودجه نزدیک شود.

وی با تاکید بر اینکه بازار ارز به زودی متعادل خواهد شد، افزود:مردم به خوبی می دانند که ریسک این بازار برای سرمایه گذاری بسیار بالاست و علی رغم اینکه دولت در بازار مداخله نمی کند اما دولت اجازه افزایش قیمت را هم نمی دهد و مردم را بی دفاع در مقابل عدم تعادل ها قرار نمی دهد و از مردم دفاع می کند.

نوبخت با اشاره به کاهش قیمت ارز از 4 هزار تومان به زیر سه هزار تومان، گفت: تموج 10 درصدی در بازار ارز کم خواهد شد و قیمت ارز بر روی قیمت واقعی خود متوقف خواهد شد و ما به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش خواهیم رفت و بازار خود را در حاشیه نرخ 2 هزار و 650 تومان تنظیم خواهد کرد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوربا بیان اینکه هیچ رابطه و هم بستگی بین نرخ سودبانکی و نرخ ارز در این مقطع وجود ندارد،‌افزود: منابعی که برای کسب سود در بانکها سرمایه گذاری نشده به سمت بازار سرمایه خواهد رفت.