مبادله‌های برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز به 2260 مگاوات رسید.

به‌گزارش خبرگزاری برنا صادرات برق ایران به افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز یکشنبه هزار و 672 مگاوات و واردات برق از ارمنستان و ترکمنستان به میزان 588 مگاوات ثبت شد.

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت ‌هزار و 84 مگاوات رسید.

جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.