وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رونق تولید و صنعت امسال به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی برای تولید كالاهایی به ارزش 600 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شاتا ، مهندس محمدرضا نعمت زاده در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: با احتساب این آمار ، یك چهارم ارزش تولید را باید از محل تسهیلات بانكی فراهم كنیم.

وی گفت: آمار بانك مركزی حاكی از آن است كه به جای حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانكی تاكنون 29 درصد پرداخت شده در حالیكه خدماتی كه سهم كمتری دارند بیش از 50 درصد منابع را جذب كرده‌اند.

نعمت زاده تصریح كرد؛‌درست است كه در شرایط نامتعادل اقتصادی قرار داریم و باید با تورم مقابله كنیم اما ركود هم مانع تولید و اشتغال به شمار می‌رود وباید برای خروج از ركود به صنعت توجه شود.

وی گفت: اگر تولید كننده امیدی به صادرات و تولید نداشته باشد سرمایه خود را در جایی كه امنیت بیشتری دارد سرمایه گذاری می‌كند و رونقی كه از چند ماه اواخر سال شروع شده به این دلیل است كه از واحدهای تولیدی خواسته‌ایم منابع را به این سمت هدایت كنند.

نعمت زاده اظهار كرد؛ از ایران خودرو خواستیم كه 1100 میلیارد تومان اموال غیر تولیدی خود را بفروشند و آن را به سمت تولید حركت دهند و به این دلیل طی 80 روز گذشته تولید این شركت نسبت به 80 روز مشابه سال قبل دوبرابر شده است. از سایپا نیز همین را خواسته‌ایم و باز هم ادامه می‌دهیم.

وی با بیان اینكه اقتصاد كشور بر مبنای نظام بانكی است اضافه كرد: بانكها باید سر كیسه را شل كنند و از تورم نترسند، چرا كه براساس نظر كارشناسان اگر نقدینگی به بخش تولید اختصاص یابد موجب افزایش تورم نمی‌شود و حتی در شرایطی اگر عرضه كالا برای جذب پول اتفاق افتد تا حدودی كاهنده تورم نیز هست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأكید كرد : از جمله ابزارهای رفع ركود این است كه به موقع و سریع تصمیمات كارشناسی بگیریم ، چرا كه با تأخیر در تصمیم گیری هزاران میلیارد تومان تولید و صادرات را از دست می‌دهیم.

وی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای رونق تولید و واحدهای صنعتی گفت: مجوز استفاده از 3 درصد سپرده قانونی بانكها از جمله پیشنهادات ارائه شده بود كه در سال 90 و 91 به كمك سرمایه در گردش آمد و در سال 90 به همین دلیل حداكثر تولید را داشتیم.

وی اضافه كرد: پرداخت صندوق توسعه ملی از دیگر پیشنهادات بود و این صندوق از سال 91 برابر قانون سنواتی بودجه 10 درصد وصولی هایش را می‌تواند به صورت ریالی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار دهد .

وی ادامه داد: اما آنچه كه در سال 91 باید اتفاق می‌افتاد از سال 92 شروع شد و بدین ترتیب بخشی از آن پول هزینه نشد و ما درخواست كردیم كه كل منابع سالهای 90 و 91 و 92 تا آخر سال 93 كه سالیانه حدود 4 میلیارد تومان است به عنوان سرمایه درگردش اختصاص یابد و اینكه پول‌های برگشتی از 10درصد منابع ریالی بازپرداخت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: می‌توانیم انتشار گواهی سپرده ویژه انجام دهیم و با 10 هزار میلیارد تومان در چند بانك از جمله بانك صنعت و معدن شروع كنیم ، با نرخ مناسبی كه هم خریدار جذب شود و هم واحدهای تولیدی تقبل كنند و در این زمینه كار كارشناسی انجام شده و اگر مجوز بگیرد می‌تواند به سرمایه در گردش كمك كند.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادات دیگری برای كمك به رونق تولید پرداخت و گفت: افزایش سرمایه بانك‌ها یكی دیگر از پیشنهادات من است چرا كه حدود 8 سال است كه به سرمایه بانكها بالاخص دولتی‌ها دست نزده ایم ، در حالیكه تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تقاضا، رشد جمعیت و توسعه صنعت و معدن اتفاق افتاده است اما بانكها چیزی برای ارائه در دست ندارند .

نعمت زاده تأكید كرد : همه قبول داریم كه سرمایه بانكها باید اضافه شود و تنها راهش این است كه از محل منابع در اختیار صندوق توسعه ملی این افزایش سرمایه صورت بگیرد.

وی تصریح كرد: بانك صنعت و معدن 1.5 میلیارد دلار و بانك توسعه صادرات نیز 1.5 میلیارد دلار افزایش بدهد و این در حالی است كه بانك توسعه صادرات تنها 7 درصد نیاز صادراتی ما را تأمین می كند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد: برابر قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی می‌تواند در داخل و هم در خارج از كشور سرمایه گذاری كند و چه بهتر كه سرمایه گذاری در داخل كشور انجام دهد و سرمایه‌های مورد نیاز را به صورت تسهیلات در اختیار واحدها قرار دهد تا گشایشی در سرمایه در گردش باشد.

به گفته وی: همه پیشنهادات به جز افزایش سرمایه بانكها عملی است چرا كه این بخش مجوز مجلس را می‌خواهد.

نعمت زاده تأكیدكرد: نكته دیگر در رابطه با رفع ركود این است كه هم باید تأمین منابع انجام دهیم و هم به توسعه بازار تقاضای خارجی و صادراتی و هم بازار داخلی اقدام کنیم.

وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در داخل صنعت برای رفع ركود افزود: روز آمد کردن تكنولوژی، نوسازی، افزایش بهره‌وری، و... از جمله اقدامات مورد نیاز است تا صنعت را هر چه بیشتر رقابتی كنیم و از طریق سیستم بانكی و صندوق توسعه ملی باید برای سرمایه گذاری و تكمیل طرحهای نیمه تمام كمك صورت بگیرد.

مهندس نعمت زاده با اشاره به طرحهای بالای 60درصد پیشرفت فیزیكی اضافه كرد: برای راه اندازی این طرحها به 60 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیازمندیم تا ظرف سالهای 93 تا 95 به تولید برسند تا زنجیره تولید تكمیل شود.

وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت: بنابراین سالانه به 20 هزار میلیارد تومان منابع ریالی و ارزی برای این كار نیاز داریم.