سازمان خصوصی‌سازی 100 درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل را روز یکشنبه 29 تیر در بازار سوم فرابورس به فروش می‌گذارد.

به‌گزارش خبرگزاری برنا عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل که متعلق به شرکت توانیر است به‌صورت نقد یا نقد و اقساط و به قیمت پایه هر سهم 14 هزار ریال انجام خواهد گرفت.

سپرده شرکت در این رقابت 126 میلیارد ریال اعلام شده و شرایط پرداخت ثمن معامله نیز یکجا و نقد یا نقد و اقساط به صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ساله با نرخ 15 درصد تعیین شده است.

شرکت 300 میلیارد ریالی تولید نیروی برق سبز منجیل، 300 میلیون سهم قابل عرضه شامل 285 میلیون سهم و 15 میلیون سهم ترجیحی دارد.