میانگین مصرف بنزین هفته منتهی به 13 تیر با کاهش 6 میلیون لیتری نسبت به هفته قبل از آن، به 66,3 میلیون لیتر در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا مجموع مصرف بنزین کشور از 7 تا 13 تیر امسال 464 میلیون و 500 هزار لیتر بود؛ این در حالی است که در هفته منتهی به 6 تیر، بیش از 72 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد.

دربازه زمانی 31 خرداد تا 6 تیر امسال، مصرف بنزین در کل کشور 504 میلیون و 900 هزار لیتر بود.

از مجموع بنزین مصرف شده در بازه زمانی یاد شده، 28,1 میلیون لیتر آن مربوط به بنزین سوپر است.

بیشترین مصرف این فرآورده در هفته منتهی به 13 تیر با 77,4 میلیون لیتر به روز شنبه ( 7 تیر) و کمترین میزان مصرف آن نیز با 55 میلیون لیتر به روز جمعه ( 13 تیر) مربوط می شود.

همچنین کل مصرف بنزین تهران در هفته منتهی به 13 تیر، 93,9 میلیون لیتر و میانگین مصرف آن در هر روز 13.4 میلیون لیتر بوده است.

به نظر می رسد ورود به ماه مبارک رمضان و کاهش سفرهای برون شهری و درون شهری مردم، عامل اصلی کاهش مصرف بنزین در کشور بوده است.