مدیرعامل سابق شرکت فرابورس ایران با اشاره به آغاز ششمین سال فعالیت این شرکت گفت: مهمترین رسالت فرابورس ایجاد بازاری امن برای سرمایه گذاران است که خوشبختانه این رسالت همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا مصطفی امید قائمی در رابطه با عملکرد 6 ساله شرکت فرابورس ایران اظهار داشت: شرکت به نسبت عمر و زمان کوتاه فعالیتی که داشته، مسیر درست و مناسبی را طی کرده، به طوری که مهمترین رسالت خود را که ایجاد بازاری امن برای سرمایه گذاران و توسعه فضای تامین مالی است، به درستی ایفا کرده است .

وی ادامه داد: فرابورس ایران بازار نوپایی است که با ایجاد ابزارهای جدید مالی، فراهم کردن فضای لازم و مناسب برای تامین مالی شرکت‌ها و همچنین با تکیه برحمایت‌های قانونی، توانسته بسیاری از مشکلات موجود در راه توسعه را بردارد و از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شود.

امید قائمی خاطرنشان کرد: بنابراین فرابورس راه و مسیر درستی را در حال پیمودن است و با تمرکز بیشتر بر روی ابزارهای تامین مالی، فرهنگ سازی و توسعه شبکه دسترسی مردم می‌تواند با عملکردی بسیار بهتر، به توسعه همه جانبه بازار سرمایه و اقتصاد ایران کمک کند. 

وی در پاسخ به این سوال که این شرکت 5 سال پیش در چه نقطه‌ای بود و در حال حاضر کجاست؟ پاسخ داد: واقعیت این است که فرابورس ایران همیشه 100 بوده و خواهد بود. چرا که با درنظرگرفتن شرایط، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، همواره بیشترین تلاش برای توسعه و تثبیت جایگاه شایسته فرابورس به عمل آمده و این رویه و تلاش حداکثری همچنان ادامه دارد.