عضو کمیسیون کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه واردات آب در دستور کار نیست‌، گفت: برای واردات آب از تاجیکستان نیازمند حفر500 کیلومتر تونل هستیم که حجم عملیات عمرانی و هزینه بالایی را می طلبد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت ، محمد تقی توکلی درباره احتمال واردات آب برای رفع مشکل کم آبی در شرق کشور،‌ گفت: واردات آب نیازمند مطالعات دقیق و تفاهمات است که باید با سیاستهای خارجی کشور هماهنگ باشد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، گفت:‌ ازنظر میزان منابع آب کشور در شرایطی قرارداریم که مردم باید کمک کنند تا به بحران شدید قطع آب نرسیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه رفع مشکل کم آبی تنها با کمک مردم قابل حل است، افزود:‌ هم زمان با همکاری مردم باید سرمایه گذاری درحوزه های مختلف و زیر ساختی انجام شود.

توکلی با اشاره به چالش آب درشرق کشور و اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است،‌ گفت:‌ منابع زیر زمینی در شرق کشور و ورودی آب به سد دوستی به دلیل افزایش میزان برداشت افغانستان از این سد کاهش یافته است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با بیان اینکه تامین آب مشهد یکی از دغدغه های شورای عالی آب است،‌گفت:‌پیش بینی شده بود از تاجیکستان یا کشورهای دیگر آب وارد کننداما واردات آب از تاجیکستان راحت نیست چرا که نیازمند طرح پیچیده و بزرگی و حجم عملیات بالایی است.

وی با بیان اینکه هنوز مذاکراتی در این باره انجام نشده است،‌ افزود: برای واردات آب از تاجیکستان نیازمند حفر500 کیلومتر تونل هستیم که حجم عملیات عمرانی و هزینه بالایی را می طلبد.

توکلی نمک زدایی و انتقال آب از دریای شمال و جنوب را بهترین روش بهتری برای جبران کمبود آب عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به مرحله انتقال آب باید منابع موجود را مدیریت کرد و رویکرد مصرف آب را تغییر داد.

این عضو کمیسیون کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی مجلس تغییر الگوی کشت از سنتی به گلخانه ای را در کنترل مصرف آب موثر دانست و گفت: بحث واردات آب مطرح است اما واردات در دستور کار نیست ضمن اینکه باید این را در نظر گرفت که واردات نیازمند مطالعات دقیق و تفاهمات است و باید با سیاست‌های خارجی کشورهماهنگ شود.