قسط سوم بدهی‌ های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس توافق ایران و‌ گروه 1+5 مبلغ 400 میلیون دلار بابت بدهی های هند در قالب قسط سوم، از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شد.

با احتساب واریز قسط سوم، 1.4 میلیارد دلار از کل 2.8 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.