شاخص فرابورس همچنان روند رو به رشد را نشانه گرفته و سومین روز متوالی با 1.9 واحد صعود به 846.4 واحد رسیده است و امروز 1400 میلیارد ریال اوراق معامله شد.

بیشترین حجم معاملات امروز به دو بانک گردشگری و دی تعلق گرفت و به ترتیب 43.7 و 40.3 میلیون سهم معامله شد.

همچنین در بازار اوراق با درآمد ثابت بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش 72 هزارو 410 برگه اوراق اجاره صایتل اختصاص داشت.

بازار امتیاز تسهیلات مسکن با کاهش 0.1 تا 1.5 درصدی مواجه بود و نرخ هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 93 به 949 هزارو 435 ریال رسید.