اوج مصرف برق کشور دیروز درمقایسه با روز مشابه پارسال بیش از 9300 مگاوات افزایش یافت.

به‌گزارش خبرگزاری برنا دیروز اوج مصرف برق کشور 34 هزار و 569 مگاوات به ثبت رسید.

همچنین ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به 5218 مگاوات رسید. صنایع کشور نیز دیروز سه‌هزار و 481 مگاوات برق مصرف کرد.