بازرسی فنی و کنترل کیفیت در صنعت گاز با مشارکت بخش خصوصی توانمند و قابل اعتماد ارتقا می یابد.

به گزارش  خبرگزاری برنا به نقل از شانا، رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران، در جلسه هم اندیشی شرکتهای بازرسی فنی با دعوت از بخش خصوصی توانمند برای حضور در حوزه بازرسی فنی طرح های صنعت گاز، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت شرکتهای خصوصی فعال، متخصص و قابل اعتماد در این زمینه شاهد ارتقا بیش از پیش بازرسی فنی در صنعت گاز باشیم.

بهزاد بابازاده افزود: هم اکنون بخش زیادی از فرآیندهای بازرسی در حوزه های مواد و مصالح، تجهیزات و فرآیندهای اجرایی ازجانب بخش خصوصی در حال انجام است.

به گفته وی، همسو با این سیاست، بخش خصوصی باید با ارتقا دانش، بهره گیری از روشهای نوین بازرسی و استفاده از فناوریهای روز دنیا زمینه را برای انتقال پایدار و ایمن گاز طبیعی فراهم کند.

وی بر کنترل جدی در زمینه تامین مواد و تجهیزات مورد استفاده در صنعت گاز تاکید کرد و گفت: در زمینه جوش نیز باید با کنترل اصولی بر روی مواد، مصالح و همچنین فعالیت جوشکاران، کیفیت سطح جوشکاری را افزایش دهیم.

رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران، همچنین بر اجرای فراگیر مدیریت خوردگی و ریشه یابی مسائل مربوط به آن تاکید کرد و افزود: چنانچه بازرسی فنی اصولی و با دانش اجرا شود، منجر به انجام به موقع و با کیفیت کار خواهد شد.

وی به راهکارهایی در زمینه ارتقا سطح بازرسی فنی در صنعت گاز اشاره کرد و گفت: شفاف سازی فرآیندهای بازرسی فنی، تدوین شاخصهای عملکردی و معیارها، استفاده از شرکتهای متخصص و توانمند که برخوردار از فناوریهای روز دنیا هستند می تواند راهگشا باشد.

به گفته وی، با هدف دستیابی به این اهداف باید بازرسی فنی ستاد شرکت ملی گاز ایران به عنوان مرکز مرجع علمی، کنترلهای فنی در سطح صنعت گاز محسوب شود.

بابازاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز باید در طرح های صنعت گاز، خود را صاحب کار بداند و تمام تلاش خود را برای بهبود روشهای بازرسی و بکارگیری فناوریهای نوین و در نهایت ارتقا کیفیت بازرسی به کار گیرد.