معامله‌های برق در بورس انرژی کشور امروز به بیش از 1700 مگاوات رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری برنا بار پایه معامله ‌شده در بورس انرژی امروز 1750 مگاوات ثبت شد.

کمترین قیمت معامله ‌شده در بازار امروز 363 هزار و 193 ریال به‌ازای هر مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به ثبت رسید.

بیشترین قیمت معامله ‌شده نیز  به‌ازای هر مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به رقم 365 هزار ریال رسید.

امروز ارزش کل معامله‌های برق ثبت‌ شده در بورس انرژی به رقم 15 میلیارد و 263 میلیون و 331 هزار و 912 ریال رسید.

در بورس انرژی 20 نیروگاه خصوصی و 39 شرکت توزیع در سراسر کشور روزانه بین ساعت 10 تا 12 به خرید و فروش برق اقدام می‌کنند.