مبادله‌های برون ‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز به 1600 مگاوات رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری برنا صادرات برق ایران به افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز جمعه 1171 مگاوات و واردات برق از ارمنستان و ترکمنستان 429 مگاوات ثبت شد.
 
تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 742 مگاوات رسید.

جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.