معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدوین قانون رفع موانع تولید از پرداخت 50 درصد از هزینه های نوآوری و ابداعات به عنوان ساز و کاری برای حمایت از تولید و نوآوری در اقتصاد کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شادا ، شاپور محمدی افزود: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و دریافت نظر بخش خصوصی و سازمان ها و نهادهای مسئول اقدام به تدوین اصلاحیه کرد که در مراحل پایانی تدوین و در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: با اصلاحات انجام شده در این قانون، امیدواریم زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان از سه ماه به یک ماه کاهش یابد .

وی هدف دار تر شدن نظام دریافت مالیات بر ارزش افزوده از جمله تفکیک نرخ های مربوط به حمایت از محیط زیست را از اصلاحات اعمال شده در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده بر شمرد.

معاون وزیر اقتصاد در باره محیط کسب و کار نیز گفت: در شاخص کسب و کار رتبه ایران در گزارش قبلی بانک جهانی 152 بود که در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شد و جایگاه ایران هم اکنون با 22 پله بهبود به 130 ارتقاء یافته است .

شاپور محمدی از تدوین سیاستهای حمایت از تولید و خروج غیر تورمی از رکود، مشارکت در تدوین برنامه ششم را از دیگر برنامه ها و اقدامات انجام شده در یکسال اخیر معاونت اقتصادی نام برد و افزود: شنیدن دغدغه های بخش خصوصی و توجه به مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه در گردش بنگاهها ، کمبود نقدینگی ، مطالبات بخش خصوصی از دولت ، فقر دسترسی آسان و مطلوب به تسهیلات، فقر حمایت از نوآوری و ابداعات و اختراعات، مشکلات و موانع مربوط به قانون کار ، مشکلات مربوط به تبادل ارز از جمله مواردی است که در قانون رفع موانع تولید و خروج اقتصاد کشور از رکود مورد توجه قرار گرفت و در قانون بودجه سال آینده نیز موارد قانونی مترتب بر انها دیده شده است.

وی منع کردن بانک ها از بنگاهداری و همچنین حمایت از ابداعات و اختراعات را از جمله مواردی بر شمرد که در قانون رفع موانع تولید و موارد متعددی از قانون بودجه سال آینده مورد تاکید و اهتمام قرار گرفته است.

شاپور محمدی از پرداخت 50 درصد از هزینه های اختراعات و ابداعات به عنوان ساز و کاری برای حمایت از نوآوری در کشور نام برد و افزود: این کمک هزینه حتی چنانچه اختراع یا ابداع مورد نظر به مرحله تولید و کسب مجوز تولید نیز رسیده باشد پرداخت خواهد شد.