عملکرد بازار بیمه کشور در 9 ماه سال جاری نشان می دهد حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 31 درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال به بیش از 145 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، سهم بخش غیر دولتی به 56.3 درصد رسید و 43.7 درصد دیگر را بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید کرده است.

بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی 63 هزار و 431 میلیار و 921 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه خصوصی با 15 هزار و 34 میلیارد و 763 میلیون ریال پس از این شرکت در تولید حق بیمه رکورددار است.

بررسی رشته های بیمه ای نشان می دهد صنعت بیمه در بخش بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در مجموع 58.82 درصد ، در بخش درمان 21.80 درصد و در بخش عمر 9.55 درصد حق بیمه ها را به خود اختصاص داده که در مجموع حدود 90 درصد بازار بیمه ای است و سایر رشته های بیمه ای تنها 10 درصد بازار را در اختیار دارد.

بررسی های دقیق تر نشان می دهد تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 14.2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 31.1 میلیون فقره بوده است.

86.2 درصد از این 145 هزار میلیارد ریال در اختیار 9 شرکت بیمه ای است و 13.8 درصد بازار بین 16 شرکت دیگر تقسیم می شود.

42 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 21.8 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود ، البته سهم بیمه های زندگی به حدود 9.6 درصد از عملکرد حق بیمه تولیدی بازار رسید.

در بخش خسارت ها نیز شرکت های بیمه بیش از 75 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 21.9 درصد رشدنشان می دهد .
همچنین 51 درصد از خسارت های بازار بیمه در بخش غیردولتی جبران شد.

در این مدت شرکت های بیمه نزدیک به 13.1 میلیون مورد خسارت به بیمه گزاران پرداخته اند که در مقایسه با نه ماهه سال قبل حدود 14.6 درصد رشد داشته است .

41.9 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و 30.1 درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت. بیمه های زندگی 6.4 درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.

عملکرد 9 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که در این مدت ، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 51.7 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 3.9 واحد کاهش نشان داد. همچنین از میان 9 شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند ( ایران ، آسیا ، البرز ،‌دانا ، پارسیان ، کوثر، معلم، پاسارگاد و کارآفرین؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 86.2 درصد سهم از بازار ) نسبت خسارت سه شرکت بیمه دانا 60.6 ، ایران 58 و پارسیان 52.3 درصد بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.

نسبت خسارت 4 شرکت بیمه متقابل کیش 169.5 درصد ، سینا 98.5 درصد ، نوین 77.9 درصد ، و دی 57.9 درصد نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است.

بررسی ها نشان می دهد بیمه سنا در 9 ماهه ابتدای سال جاری 30 درصد درامد خود را از دست داده و از طرف دیگر با افزایش 20.76 درصدی خسارت ها مواجه بوده و این مسئله باعث افزایش نسبت خسارت ها در این شرکت شده است.

در آمارهای 9 ماهه سال جاری صنعت بیمه شرکت های میهن و توسعه آمار عملکرد 9 ماهه خود را به بیمه مرکزی ارسال نکرده اند.

خبر دیگری نیز حاکی است ، اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی توانگری مالی، ذخایر فنی، ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی اتکایی و تحلیل روند سرمایه گذاری و بازدهی شرکت های بیمه را بر اساس صورت های مالی سال 1392بررسی و اطلاع رسانی کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بررسی وضعیت سودآوری و تجزیه و تحلیل کیفیت سود، صورت های مالی حسابرسی شده و ذخایر فنی ، ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی طی سال های 89 تا 93 و بروزرسانی آن، بررسی و تحلیل روند سرمایه گذاری ها و بازدهی شرکت های بیمه در سال های 88 تا 92 از دیگر فعالیت های اداره کل نظارت مالی در این مدت بوده است.

همچنین اعلام شاخص های مالی و عملکردی شرکت های بیمه برای سال های 88 تا 92 از طریق وب سایت بیمه مرکزی، اعلام و پیگیری کسری واریزی عوارض قانونی(سهم نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی) در شرکت های بیمه، ارائه گزارش عملکرد سرمایه گذاری سال 92 شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه بمنظور تصمیم گیری در خصوص مغایرات سرمایه گذاری های آنها طبق آیین نامه 60 شورای عالی بیمه و شرکت در کلیه مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکتها برای بررسی عملکردهای مالی، تصویب حسابها، افزایش سرمایه و . . . به منظور اعمال نظارت و تهیه گزارشات برگزاری مجامع از دیگر فعالیت های این اداره کل بوده است.