معامله‌های برق در بورس انرژی کشور امروز به بیش از 1400 مگاوات رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری برنا بار پایه معامله ‌شده در بورس انرژی امروز 1433 مگاوات ثبت شد.

کمترین قیمت معامله ‌شده در بازار امروز 351 هزار ریال به‌ازای هر مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به ثبت رسید.

بیشترین قیمت معامله ‌شده نیز به‌ازای هر مگاوات ساعت برای بار پایه روزانه به رقم 361 هزارو 667 ریال رسید.

امروز ارزش کل معامله‌های برق ثبت ‌شده در بورس انرژی به رقم 12 میلیارد و 182 میلیون و 238 هزار و 456 ریال رسید.

در بورس انرژی 20 نیروگاه خصوصی و 39 شرکت توزیع در سراسر کشور روزانه بین ساعت 10 تا 12 به خرید و فروش برق اقدام می‌کنند.