به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، علی محمد بساق زاده مدیرتولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر نقش پتروشیمی در بهبود اقتصاد کشور در شرایط کنونی که قیمت نفت سقوط کرده است، اظهار کرد: بالادست صنایع پتروشیمی، نفت، نفتا، اتان و گاز طبیعی است که همیشه تحت تاثیر تغییر قیمت نفت قرار می گیرند لذا اگر این مواد را به ارزش افزوده بیشتری به ویژه به محصولات متنوع پتروشیمی تبدیل کنیم می تواند در شرایط بحرانی یاری دهنده اقتصاد باشد.

وی با اشاره به این که ارزش افزوده ایجاد شده در پتروشیمی حتی به 50 برابرمی رسد گفت: اگر موادی که در بالادست حاصل می شود را به ارزش افزوده بیشتری تبدیل کنیم پتروشیمی می تواند در شرایط گوناگون، جایگزین بخشهای مختلف باشد به گونه ای که هم نیازهای داخلی را تامین کند و هم به نیازهای ارزی پاسخ گوید.

مدیرتولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: درسالهای گذشته با توجه به شرایط تحمیلی تحریم، درآمد صنعت پتروشیمی به سایر محصولات کمک کرد تا بتوانند ارز لازم برای واردات برخی وسایل مورد نیاز را تامین کنند.

بساق زاده تاکید کرد: مدیریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می کند که پروژه های تعریف شده سریع تر اجرا شوند.

وی اظهار کرد: روند صادرات فرآورده‌های پتروشیمی ایران مطلوب است و با بهره برداری از واحدهای جدید پتروشیمی، مقصدهای صدور محصولات پتروشیمی ایران متنوع‌ترخواهد شد.

بساق زاده ادامه داد: تولید فرآورده‌های پتروشیمی در وضعیتی مناسب قرار دارد و کشورهای زیادی افزون برمشتریان دائمی فرآورده‌های پتروشیمی کشورمان، خواستار خرید از ایران هستند.