به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، یحیی صالح نیا امام جمعه شهرستان کن و دبیر کنگره جهادگران اقتصاد مقاومتی در نشست خبری پیش از برگزاری همایش این کنگره که در مرکز همایش های بین المللی نیایش در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه قرار است برگزار شود اظهار داشت: روند برگزاری این کنگره تشویق جهادگران اقتصاد مقاومتی می باشد زیرا فعالیت اقتصادی چه از نگاه مقام معظم رهبری و چه از نگاه دین ما امری مقدس است لذا ما جهادگران اقتصادی را جهادگران و سرداران جبهه تحریم و تهدید اقتصادی می دانیم بنابراین قصد ما این است تا در این همایش از قوه قضائیه و مجلس و دولت بخواهیم تا بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی چه در گمرک، بیمه، بانک و سایر قسمت های اقتصاد دولتی فراهم کند.


او ادامه داد: قصد ما این است تا با برگزاری این همایش و ایجاد این کنگره بخش های دولتی و حکومتی را بر آن داریم تا به دانش بومی و تولید علم در اقتصاد مقاومتی توجه کنند. علاوه بر این به سرمایه های بومی چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ مالی دقت ویژه ای کنند تا فرهنگ کار و تولید بین جوانان گسترش یابد و فضا را برای جهادگران عرصه اقتصاد مهیا سازند.

وی اضافه کرد: مشکل اصلی فضای کسب و کار کشور وجود بروکراسی های خاص اداری است و با توجه به اینکه وزیران و مدیران ارشد دولتی آمادگی کامل خود را برای حمایت از تولید نشان داده اند اما وجود برخی سازوکارهای بسیار قدیمی که بعضا از زمان قاجار تا به امروز دست نخورده باقی مانده است از رونق این فضا جلوگیری می کند و حتی سنگ اندازی برخی مدیران خرد و حق حساب خواستن آن ها از تولیدکنندگان ما باعث شده تا جوانان ما رغبتی برای ورود به این عرصه نداشته باشند. لذا ما قصد داریم تا در این همایش با اهدای نشان فعالین موفق بحث اقتصاد مقاومتی که یک نشان حاکمتی است نه دولتی از این افراد و شرکت ها حمایت کنیم. قصد اصلی ما هم این است که به تدریج همایش های اقتصادی را از حالت تئوری به عرصه عمل برسانیم تا با تشویق جهادگران اقتصادی سایرین را برای ورود به عرصه تولید چه صنعتی، چه کشاورزی تشویق کنیم.

او در پایان اشاره کرد: که از مقام های دولتی من جمله رئیس جمهوری و وزیران اقتصادی او یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صنعت برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده است.