آب موجود در سدهای کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 4.4 درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری برنا  آب موجود در سدهای کشور هم ‌اکنون 19 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

آب ورودی به سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهر93) تاکنون، با 22 درصد کاهش درمقایسه با سال آبی گذشته به هفت میلیارد و 730 میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 9 میلیارد و 910 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، هشت میلیارد و 730 میلیون مترمکعب گزارش شده است درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، هشت میلیارد و 700 میلیون مترمکعب بود.

آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.

هم‌ اکنون ظرفیت سدهای کشور 47.4 میلیارد مترمکعب گزارش شده که 41 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر است.