مبادله‌های برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز به 1851 مگاوات رسید.
 
به ‌گزارش خبرگزاری برنا صادرات برق ایران به افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز شنبه 1361 مگاوات و واردات برق از ارمنستان و ترکمنستان 490 مگاوات ثبت شد.

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 871 مگاوات رسید.

جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.