به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، صبح امروز در پی هجوم سهامداران به دفتر شرکت تبرک در بلوار سجاد مشهد، لحظاتی وضعیت دفتر متشنج شد.

بنابر اظهارات شاهدان عینی، ازدحام به حدی بود که شیشه دفتر فروش سهام تبرک در این میان شکست.

لحظاتی بعد با ورود نیروی انتظامی، علیرضا بوستانی مدیرعامل شرکت تبرک بازداشت شد.

بوستانی روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد با توجه به بلوکه دن حساب های شرکت توسط دادستانی تنها قادر به پرداخت اصل پول سهامداران پس از بازگشایی حسابهاست.

این مسئله در کنار عدم پرداخت حواله های سهامداران، اعتراض آنها را برانگیخت.