نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1393، 15.2 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بنا به اعلام مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در بهمن ماه امسال عدد 204.2 را نشان می دهد که این میزان نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 14.4 درصد است که این رقم هم نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 240.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته است.

همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها با بررسی در این ماه در بهمن ماه برابر 238.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد کاهش داشته است. شاخص اصلی گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 10.7 درصد بوده است.

شاخص گروه انواع خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.8 درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.6 درصد است که این میزان نسبت به دی ماه 93، 11.9 درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در بهمن ماه 1393 به رقم 191.7 رسیده که این میزان نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.5 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 17.4 درصد است که این میزان نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه 1393 17.6 درصد کاهش یافته است.