حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، 43 درصد کاهش یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حجم آب معادل برف کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 789 میلیون مترمکعب که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته، یک میلیارد و 389 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

براساس این گزارش، متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در این مدت هفت میلی متر بوده که درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، 13 درصد کاهش داشته است.

متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال گذشته هشت میلی متر بوده است.

همچنین وسعت پوشش برفی کشور تا پایان بهمن ماه امسال درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است.

وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته گذشته، 112 هزار و 718 کیلومترمربع گزارش شده درحالی که مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته، 173 هزار و 668 کیلومتر مربع بوده است.