خبرگزاری برنا در سال1390"سال جهاد اقتصادی" گفت‌وگویی را با " مهدی غضنفری" وزیر بازرگانی درباره اولویت کاری این وزارتخانه در سالجاری انجام داده است که در ادامه می خوانید.

 


آقای وزیر اولویت و رویکرد شما  در سال 90 چیست؟

مهمترین کاری که وزارت بازرگانی و حوزه بازرگانی باید در سال 90 دنبال کنند طرح آمایشی تجاری کشور است، البته من بین حوزه بازرگانی و وزارت بازرگانی تفاوت قائل هستم، چون حوزه بازرگانی کشور شامل هم وزارت بازرگانی و هم نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی، شورای اصناف، فعالان اقتصادی و حتی بانک ها و بیمه ها، می شود.

مهمترین کاری که باید دنبال کنیم طرح آمایش تجاری کشور است، بدین معنی که چه زیرساخت های تجاری برای سهولت امر تجارت باید در کشور انجام شود به گونه ای که در یک مسیر یو(U) شکل، با سرعت، دقت و هزینه ای اندک حرکت در آن صورت بگیرد، یعنی کالا و ماشین آلاتی که به کشور وارد و در کارخانه ها فراوری  و یا در بازار توزیع می شود در همین مسیر برمی گردد و در بازارهای خارجی توزیع می شود. و این کار مجموعه ای از زیرساخت ها، کارهای لجستیکی، بندری، خدمات گمرکی و فرودگاهی می خواهد، که توقف و انبارش در سطح این مجموع را به حداقل برساند و اگر انبارشی نیزصورت می گیرد،  باید یک انبارش مفید و ارزش افزوده دار باشد، همانند زمانیکه محصول کشاورزی از مزرعه بیرون می آید و برای توزیع همه آن بازاری وجود ندارد و این محصول باید در سردخانه ها انبار شود، پس مجموعه سردخانه ها، نمایشگاه ها، پایانه های صادراتی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید تحت عنوان طرح آمایش تجاری مدیریت شوند به گونه ای که همه مدیریت داخلی و خارجی را توسط ایرانیان انجام دهیم و به هیچ وجه وابسته نباشیم که یکی دو بخش از آن در کشورهای همسایه انجام شود و حضور بانک ها، بخش خصوصی و کمک های فنی اعتباری دولت نیز می تواند در این زمینه موثر باشد و اولین هدف در این مسیر تکمیل، توسعه و تقویت زیرساخت های تجاری کشور است.

دومین محور در طرح آمایش تجاری، این است که تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات را در یک راستا قرار دهیم، یعنی به جای اینکه برنامه ریزان تولید کشور، برای نیازهای داخلی برنامه ریزی و تولید کنند، باید حوزه مورد برنامه ریزی آنها، شامل نیاز ایران و نیاز بازارهای پیرامونی باشد، یعنی به مقداری تولید کنیم که هم جوابگوی نیاز داخل و هم جوابگوی نیاز خارج از کشور باشد و به تعبیری دیگر با یک خط تولید و با یک نگاه و برنامه تولیدی به هر دو این موارد پاسخ دهیم. همچنین در واحدهای تولیدی کشور برندسازی، بسته بندی، حفظ کیفیت و کاهش قیمت تمام شده را باید به گونه ای مدیریت کنیم که هم در داخل، کار تنظیم بازار را برعهده بگیرند و هم به حدی فزونی داشته باشند که به سمت بازارهای خارج کشور روانه شوند.

اینکه ما برای خود تولید کنیم و مازاد آن را صادرات می کنیم  از ما کشوری کاملا صادراتی نمی سازد، زمانی کشوری صادراتی می شویم که برنامه ریزی تولید ما به اندازه نیاز صادراتی ما باشد و از دل نیاز صادراتی مان کالاهای آن را خرج نیاز داخلی مان کنیم اما اگر فقط برای داخل برنامه ریزی می کنیم که گاهی مازاد تولید داریم و گاهی کمبود و مازاد آن را صادر و کمبودها را وارد می کنیم این کشور کاملا صادراتی نیست.

به نظر شما یک کشور چه زمانی می تواند  کاملا صادراتی شود؟

 یک کشور صادراتی برنامه ای که در ابتدای سال برای تولید خود انجام می دهد، همه بازارهای هدف خود را مدنظر قرار می دهد که یک پنجم آن نیاز داخل است و هر زمانی که یک کشور صادراتی شدیم، تنظیم بازار داخلی زیرمجموعه آن و موضوعی ساده می شود به همین دلیل امیدواریم، سالجاری، سال هم جهت کردن و در طول هم قرار دادن تنظیم بازار و توسعه صادرات باشد که به پایداری و ماندگاری کشور در بازارهای هدف، ارز آوری، تولید با ارزش افزوده بالا و اشتغال کمک می کند.

 

برای ایجاد طرح آمایش تجاری چه کاری انجام  خواهید داد؟

ما مجموعه ای از زیرساخت های تجاری را در حوزه بازرگانی کشور داریم، به همین دلیل به گروهی از چند ماه قبل ماموریت دادم، کمبودهای این زیرساخت ها در استان ها ی مختلف را مشخص کنند، که گام اول تشخیص این کمبودها است،  گام دوم، تعریف پروژه ها است، باید پروژه هایی را تعریف کنیم که سرمایه گذار در زمان مراجعه، بداند چه پروژه ای آماده است و چه میزان سرمایه آن است و پس از انجام این امور، نمایشگاهی برگزار کنیم تا بخش خصوصی با این پروژه ها آشنا شود و شروع به  انجام سرمایه گذاری در این پروژه ها کند، بنابراین باید هزینه کار تجاری در کشور در مقابل با کشورهای رقیب به عددی قابل رقابت تبدیل شود، به گونه ای که هیچ گونه فعالیت تجاری که مرتبط با کشورما است، در کشور همسایه ارزانتر نباشد.

 

اجرای طرح آمایش تجاری چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید؟

مدت زمان اجرای این طرح، 5 سال به طول خواهد انجامید که مراحل ذکر شده برای سال اول خواهد بود.