حسین مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا درباره افزایش قیمت موز، اظهار داشت: همزمان با ایام عید، مصرف موز در اروپا نیز زیاد می شود، در نتیجه قیمت آن افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه وارد کنندگان هم مقداری قیمت ها را افزایش می دهند، افزود: در دو سال گذشته سازمان حمایت از وارد کنندگان تعهد اخذ می کرد که موز را با سود و قیمت معین به عاملان توزیع برسانند که در این دو ساله نیز خوب عمل کردند.

رییس اتحادیه میوه فروشان تهران تاکید کرد: عاملین توزیع در میادین میوه که باید موز را با قیمت یک هزار و 150 تومانی به فروش برسانند هر کیلوگرم را 1600 تومان می فروشند، اما فاکتور یک هزار و 150 تومانی صادر می کنند.

مهاجران تصریح کرد: تنها 3 نفر از عاملین توزیع( واحدهای بارفروش)، موز را با قیمت کیلویی یکهزار و 150 تومان توزیع کردند، و سایر عاملین بین دلالان توزیع کردند و آنها نیز هر کیلو گرم موز را با قیمت های 1600 تومان به فروش رساندند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشات این تخلفات را به سازمان های بازرگانی و حمایت اعلام کردیم که تعدادی هم به تعزیرات معرفی و جریمه شدند اما جرایم به گونه ای نبود که آنها قانونمند شوند.

رییس اتحادیه میوه فروشان با بیان اینکه دلالان و بار فروشان با هم ارتباط نزدیک دارند و بار فروشان مغازه های خود را به دلالان اجاره دادند، تاکید کرد: صنف بار فروشان آنقدر که علاقمند هستند که دلالان کارها را انجام دهند علاقمند به قانونمند بودن نیستند.