به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از این پس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری خود شامل تسهیلات، تعهدات و چکهای برگشتی استعلام کنند.

شایان ذکر است، استعلام اشخاص حقیقی فقط به خود شخص یا نماینده قانونی وی و اشخاص حقوقی به اعضای هیات مدیره، صاحبان امضاء مجاز و وکیل یا نماینده قانونی آنها ارایه خواهد شد.