محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره بیمه اعتباری مشتریان این بانک اظهار داشت: در زمان ارایه تسهیلات به مشتریان هزینه بسیار کمی به عنوان بیمه از آنها دریافت می شود که به نفع خود مشتری است. چون هزینه هایش بسیار کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: با دریافت سالانه نیم درصد از کل هزنیه، مشتری دیگر در صورت دیرکرد در پرداخت وام مورد نظر 6 تا 14 درصد جریمه را سالیانه پرداخت نمی کند.

جهرمی گفت: ارایه بیمه اعتباری از طریق بانک صادرات به عنوان یک خدمت جدید برای رفاه حال مشتریان خواهد بود.

مدیرعامل بانک صادرات درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: من همیشه با کاهش نرخ سود بانکی موافق هستم به شرط اینکه سود تسهیلات و سپرده ها با هم کاهش پیدا کند که این امر صورت گرفته است.