به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در این اطلاعیه آمده است: نظر به اینكه زمان تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروزی مصادف شده است و با توجه به درخواست های مكرر مودیان، به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای تكالیف قانونی برای كلیه مودیان بالاخص مودیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، ‌بدین وسیله به اطلاع مودیان می رساند كه در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان ) سال 1389 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 فروردین ماه 1390 ، سازمان امور مالیاتی كشور در رابطه با بخشودگی جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر و تاخیر در پرداخت برای مدت 15 فروردین ماه 1390 لغایت 31 فروردین ماه 1390 ، مساعدت های لازم را می كند.