به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "محمد ‌فاطمیان" از ‌اجرای طرح مطالعات امكان‌سنجی، با هدف ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ ‌جدید در صنایع‌معدنی خبر داد و اظهارداشت: ‌این طرح ‌مطالعاتی ‌تاكنون 40 درصد ‌پیشرفت ‌فیزیكی داشته است و تا ‌پایان خرداد امسال به ‌پایان می‌رسد.

‌وی گفت: با توجه به ‌نیاز وزارت ‌صنایع و معادن ‌برای سرمایه‌گذاری‌های ‌جدید در حوزه صنایع‌معدنی با ‌همكاری دانشگاه ‌صنایع و معادن ‌ایران طرح مطالعات امكان‌سنجی و پیش‌امكان‌سنجی در حال انجام است.

‌فاطمیان ادامه داد: پس از اتمام ‌این مطالعات پروژه ‌جدیدی ‌برای ‌شناسایی ‌فناوری و دانش ‌فنی ‌جدید با توجه به قانون ‌هدفمندی یارانه‌ها و ‌برقراری ارتباط زنجیره‌ای از ‌اكتشاف تا ‌فراوری انجام خواهد شد.

مدیر‌كل دفتر صنایع‌معدنی وزارت ‌صنایع و معادن افزود: هدف از ‌اجرای ‌این مطالعات ‌ایجاد سرمایه‌گذاری‌های ‌جدید در بخش صنایع‌معدنی ، ‌تدوین ‌استراتژی ‌تولید و برنامه‌های ‌عملیاتی صادرات در ‌صنایع منتخب ‌معدنی و انجام مطالعات ‌كاربردی در ‌چگونگی شكل‌دهی تشكل‌های ‌جدید در صنایع‌معدنی فاقد ‌تشكل است.

‌وی ادامه داد: انجام مطالعات امكان‌سنجی و ‌كاربردی در ‌تشكیل ‌هولدینگ‌های ‌صادراتی در صنایع‌معدنی و انجام مطالعات ‌كاربردی در ‌تهیه مدل‌های ‌اقتصادی و ‌ریاضی از ‌دیگر اهداف ‌این پروژه است.

‌فاطمیان با ‌بیان ‌اینكه ‌تدوین ‌استراتژی و برنامه‌های ‌عملیاتی صنایع‌معدنی منتخب، مطالعات ‌پیش امكان‌سنجی و مطالعات ‌تكمیلی سه محور ‌اصلی فعالیت‌های امكان‌سنجی است افزود: هم ‌اكنون ‌این مطالعات در ‌صنایع مس و پایین‌دستی،‌صنایع سرب و ‌روی ،‌تامین قراضه صنعت فولاد، مس و ‌آلومینیوم ، صنعت ‌چینی(‌تولید ظروف ‌چینی)،صنعت ‌شیشه و صنعت سنگ‌های ‌قیمتی و نیمه‌قیمتی در حال انجام است.

مدیر‌كل دفتر صنایع‌معدنی وزارت ‌صنایع و معادن به مطالعات ‌پیش امكان‌سنجی ‌نیز اشاره ‌كرد و گفت: ‌این مطالعات ‌برای ‌شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همه رشته‌های صنایع‌معدنی با توجه به ‌مزیت و ‌پتانسیل مناطق ‌كشور انجام می‌شود.