به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران که نمایانگر بازدهی سرمایه گذاران است به روند صعودی خود در هفته گذشته ادامه داد به طوریکه از 24 هزار 480 واحد به 25 هزار و 900 واحد رسید تا بازدهی 8/5 درصدی را نصیب سرمایه گذاران خود کند.

در گزارش روز شنبه بلومبرگ آمده است، شاخص بورس لبنان (BLOM STOCK ) با 38/6 واحد افزایش در هفته گذشته در صدر بورس های اروپا، آفریقا و خاور میانه ایستاد و بورس اوراق بهادار استانبول ترکیه و RTS مسکو به ترتیب با 62/3 و 30/2 واحد رشد در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند.

بر اساس این گزارش، شاخص اروپا DJ EURO STOXX با 73 صدم درصد افزایش، عدد 66/2984 واحد را تجربه کرد و شاخص FTSE انگلیس با 76 صدم درصد افزایش به 75/6055 واحد رسید.

بورس های قطر، عمان و کویت هفته گذشته با رشد شاخص روبرو شدند اما شاخص بورس های مصر، عربستان و امارات افت کرد.