"جمشید نورصالحی" مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، به تشریح برنامه های این شرکت در سال جهاد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: امسال نیز در ادامه طرح مسکن مهر و تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی به مردم را در برنامه داریم.

وی با بیان اینکه ظرفیت شهرهای جدید در سال 89 و 90 به 370 هزار واحد رسیده است، بیان کرد: تمام قراردادهای این واحدها در سال 89 منعقد شده که در سال جاری این واحدها اجرایی، تکمیل و به مردم تحویل خواهد شد.

نور صالحی افزود: همچنین تکمیل خدمات زیربنایی آّب، برق، فاضلاب و غیره جزو برنامه ههای ما در شهرهای جدید است، لذا در مواردی که خود شرکت توانایی انجام اقداماتی داشته باشد وارد عمل شده و در بقیه موارد دستگاه های مسوول همکاری دارند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به تکمیل خدمات روبنایی اشاره کرد و گفت: احداث مدرسه ها، مساجد، بازارهای محلی، ورزشگاه و سایر امکاناتی که برای سکونت مورد نیاز است مراحل احداث و تکمیل را سپری می کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع حمل و نقل شهرها و اتصال آن به شبکه حمل و نقل جاده ای در حال پیگیری است به طوریکه اقدامات اولیه مترو در شهرهای هشتگرد و پرند شروع شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از  پیشنهاد ایجاد خط مترو در شهرهای جدید در بودجه 90 به دولت خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبار دولت به این طرحها عملیات اجرایی ایجاد خط مترو تا سقف 10 شهر در استان تهران در سال جاری شروع خواهد شد.

نورصالحی با بیان اینکه قراردادهای ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر 90 در سال 89 منعقد شده، تصریح کرد: سهمیه ساخت مسکن مهر در سال 89 و قراردادهای آن برای پرداخت تسهیلات به بانک ارسال شده به طوریکه زمین، پیمانکار و بقیه مسائل آن برای احداث مشخص شده است.

وی با بیان اینکه تمام موارد اسکان موقت متقاضیان کلانشهرها اختصاص یافته، بیان داشت: کلیه قراردادها، تأمین زمین، صدور پروانه ها و عقد قراردادها انجام شده که امیدواریم تا پایان سال جاری تعهدات خود نسبت به قراردادها را به بهره برداری برسانیم.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه 190 هزار واحد مسکونی به شهرهای استان تهران اختصاص یافته، گفت: همچنین بالغ بر 180 هزار واحد مسکونی به شهرهای کشور اختصاص یافته است.

به گفته نور صالحی، حدود 100 هزار واحد به شهر پرند، 55 هزار واحد هشتگرد و 40 هزار واحد به شهر پردیس اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص عقد قرارداد واحدهای مسکونی جدید برای سال جاری اظهار داشت: ما در نیمه دوم سال جاری متناسب با سهمیه و ظرفیت که تعیین می شود برای سال 91 قراردادها را منعقد خواهیم کرد.