حمید صاف دل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره واردات ظروف سفالی به کشور اظهار داشت: در حوزه واردات فرایندهای مختلفی طی می شود که تعدادی از آنها شرایط فنی هستند که سی دستگاه در حوزه های مختلف متناسب با دانش خود درباره کارهای مختلف و وضعیت جایگاه سازمانی خود اظهار نظر می کنند.

وی افزود: پس از اعلام این اظهار نظرها سازمان توسعه تجارت صرفاً براساس دریافت این نظرهای کارشناسی شرایط کالا را اطلاع رسانی و فرایندهای اداری آن را انجام می دهد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در مورد کالاهای صنایع دستی نیز از سال گذشته سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی اعلام کرد برخی از تعرفه های مشخص این صنعت را از مابقی تعرفه ها تفکیک کنیم و در آن گروهی که صنایع برتر تولید داخل داریم تعرفه ها به گونه ای در نظر گرفته شود که از تولیدکننده داخلی حمایت صورت گیرد.

صاف دل خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در سال گذشته تعدادی از تعرفه های صنایع دستی تفکیک شده بود برای حمایت از تولید داخل باید ردیف تعرفه ای جدید تعریف می شد و متناسب با حمایتی که باید انجام صورت می گرفت تعرفه ها را تعیین می کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در سال جاری برای صنایع دستی کاهش تعرفه ای نداشتیم و حتی در برخی اقلام آن نیز به منظور حمایت از تولیدات داخلی افزایش تعرفه صورت گرفته است.