به گزارش سرویس اقتصادی برنا، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی "عباس معمارنژاد" را به سمت رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران منصوب كرد.

در قسمتی از این حكم آمده است: نظر به سوابق علمی و تجربی، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حكم به سمت رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

انتظار می رود تمامی مساعی خود را با جلب توان تخصصی همكاران، كارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی به ویژه در راستای قانون امور گمركی، برنامه تحول گمركی به عنوان یكی از محورهای طرح تحول اقتصادی دولت در زمینه تسهیل تجارت، تحقق گمرك الكترونیكی و ایجاد پنجره واحد تجاری، اصلاح نظام اداری و تعامل فعال با سازمان های ذیربط به كار گیرید.

براساس این گزارش، معمارنژاد دارای دكترای تخصصی اقتصاد با گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بین الملل است و سوابقی چون دبیركل كارگروه طرح تحول گمركی در طرح تحول اقتصادی، عضو هیأت داوری موضوع ماده 28 قانون برنامه سوم با انتخاب هیأت وزیران، عضو اقتصاددان و نایب رییس شورای رقابت كشور با حكم رییس جمهور، مدیركل نمونه آمار و اطلاعات كشور، مدیركل نمونه در سطح وزارت بازرگانی و استادیار نمونه را در كارنامه شغلی خود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حكمی دیگر ضمن تقدیر و تشكر از زحمات اردشیر محمدی در دوران تصدی ریاست كل گمرك جمهوری اسلامی ایران وی را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.