به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، یحیی آل اسحاق شب گذشته (سه شنبه 14 دی 1389) در چهل و سومین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع تهران با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: فواید کاری که تا به اینجا انجام شده، از هزینه های آن بیشتر است و با توجه به نوع و بزرگی کار اینکه هزینه ای نداشته باشد مورد انتظار کسی نیست.

وی افزود: واقعیت این است که بخش تولید در مرحله اول و ضرورت همراهی که باید با این قانون انجام می داد، همه شرایط را قبول کرد و همراهی خوبی انجام داد.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: اگر در میان مدت، نگاه واقعی به بخش تولید وجود نداشته باشد، قطعا برای آن نگرانی عمده ای داریم که شاید هزینه های فراوانی داشته باشد.

رییس اتاق تهران با اشاره به بسته های حمایتی گفت: معمولا در این بسته ها منابع برای تغییر خطوط و تکنولوژی است و اگر نظام بانکی، فرآیند بانکی و مجموعه مالی شکل پیدا نکند، با این مباحث تئوریک نمی توان موضوع را حل کرد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است حمایت بلند مدت صورت گیرد، برای بند 7 قانون هدفمندی یارانه ها منابع عظیمی می خواهد، اما با شرایط و کفایت سرمایه ای که بانک ها دارند، در عمل به مشکل بر خواهیم خورد؛ مگر اینکه تمهیدی شود، یعنی کفایت سرمایه و فرآیندهای آن به گونه ای باشد که شکل گیرد.

آل اسحاق افزود: همه آماده سربازی در اجرای این قانون هستیم و امیدواریم همان درخشندگی که در شروع داشت در ادامه هم داشته باشد.

رییس اتاق تهران با اشاره به انتخابات این اتاق که در اسفند ماه برگزار می شود، آمدن بخش خصوصی از حاشیه به متن، حضور در برنامه پنجم، بستر سازی برای حرکات بعدی در آینده را از جمله فعالیت های اتاق در چهار سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان آنکه آنچه در پیش رو داریم سنگین تر از آن است که در گذشته داشته ایم و باید اتاقی داشته باشیم که از عهده این کار مهم و تاریخی برآید.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: وحدت نظر، همدلی، کارایی و توان حضور منطقی و رسیدن به هدف و نتیجه از الزامات این کار مهم است.

آل اسحاق تاکید کرد: این اعمال می طلبد شاکله ای که می خواهد به وجود آید، توان انجام این کار داشته باشد.