به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بر اساس اعلام شرکت توانیر در روزهای اخیر برخی افراد سودجو با روش های مختلف اطلاع رسانی اعم از تلفن، پیام کوتاه، پخش بروشور، مراجعه حضوری و تبلیغات رسانه ای به تبلیغ و فروش دستگاه هایی با عنوان کاهنده مصرف برق با نصب در منازل و محل کار اقدام کرده و بعضاً اظهار می کنند این دستگاه ها مورد تایید وزارت نیرو نیز است.

براین اساس، به اطلاع مشترکان صنعت برق می رساند شرکت توانیر هیچ نوع دستگاه کاهنده مصرف برق را تایید نکرده و استفاده از این وسایل مورد تایید و مجاز نیست و در صورت استفاده و ایجاد ضرر و زیان به انشعاب های برق مشترکان، وزارت نیرو هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.