به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "محمد بهزاد" معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهارداشت: با موافقت رییس جمهوری، متوسط تعرفه برق بخش تجاری در بسته هدفمندسازی یارانه ها از یکهزار و 200 ریال به یکهزار ریال کاهش یافت.

به گفته وی، این اقدام با هدف حمایت از فعالان بخش تجاری صورت گرفته است.

بهزاد همچنین از موافقت رییس جمهوری برای تخفیف 500 ریالی هزینه هر کیلووات ساعت برق واحدهایی که دارای کد تولیدی هستند، خبر داد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان آنکه 70 درصد مشترکان بخش تجاری و مغازه ها ماهانه کمتر از 200 کیلووات ساعت (کمتر از الگوی تعیین شده) مصرف دارند، گفت: در قانون هدفمندسازی یارانه ها، تعرفه های برق به گونه ای طراحی شده است که با 20 درصد صرفه جویی، هزینه پرداختی تا 40 درصد کاهش می یابد.