به گزارش سرویس اقتصادی برنا، مهدی غضنفری در همایش ملی کیفیت آرد و نان با اشاره به استانی شدن اعلام قیمت نان اظهار داشت: بسیاری از نانوایان پیشتر درخواست کرده بودند که به جز اندازه استاندارد تعیین شده برای نان، امکان پخت با سایر تنوع ها (افزودنی) نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه نان سنتی با افزودنی، مخاطب و مشتری خاص خود را دارد، ‌اظهار داشت: باید پس از حفظ کیفیت برای نانی که با مواد افزودنی تولید می شود قیمت‌گذاری کرد تا قابل کنترل و رصد بوده و بتوان آن را پایش کرد.

وزیر بازرگانی در ادامه گردش مالی در بخش ضایعات نان را یکهزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ‌با این مبلغ می‌توان 214 سیلوی یکصد هزارتنی ساخت و یا اینکه 150 دستگاه کارخانه نان صنعتی ایجاد کرد.

غضنفری درباره رقم ضایعات نان گفت: متوسط ضایعات پیش از برداشت گندم هفت درصد، پس از برداشت 16 درصد و نان در مرحله مصرف 10 تا 30 درصد است که مجموع اینها از مجموع حلقه چهار هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها، ‌یکهزار و 500 میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه گردش مالی زنجیره تولید نان 15هزار میلیارد تومان (معادل 15 میلیارد دلار) ‌است که نیمی از صادرات غیرنفتی را در بر می گیرد، تصریح کرد: ‌در این زنجیره بیش از دو میلیون نفر مشغول به کار هستند که به طور میانگین هفت میلیون نفر جمعیت خانواری کشور را در بر می گیرند. 

وزیر بازرگانی افزود: در حال حاضر اشتغال حداقل 10 درصد از جمعیت کشور از طریق زنجیره گندم، ‌آرد و نان است و از سویی کل جمعیت کشور ذینفعان حوزه نان محسوب می شوند. 

وی همچنین از انجام مراحل پایانی تدوین نقشه راه نان کیفی خبرداد و گفت: این نقشه راه در روز جمعه منتشر می شود. 

غضنفری در ادامه گفت: متاسفانه در بخشی از فرایند تولید نان که از گندم شروع شده و پس از آرد، به نان ختم می‌شود هنوز استانداردهای ملی تبیین نشده است. 

وزیر بازرگانی، ‌یک گام جدی در نقشه راه را تدوین استانداردها در مدت قابل قبول و سپس نظارت بر رعایت استانداردها عنوان کرد و  گفت: در ادامه این نظارت ها باید توانمند سازی برای فعالان بخش خصوصی پیگیری شود. 

وی ادامه داد: بخشی از نقشه راه توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای ایفای نقش جدید آنها است و به طور قطع آموزش بخش عمده این فعالیت به شمار می آید.

غضنفری تسهیلات ارزان قیمت برای ارتقا بهره وری، تغییر فناوری، تغییر ماشین آلات فرسوده را بخشی از نقشه راه دانست و افزود: باید با توجه به مباحث تخصصی سایر موضوعات نیز در نقش راه نظر گرفته شود.

وزیر بازرگانی همچنین اظهار داشت: زنجیره تولید نان دارای سیستم پیچیده‌ای است که بدون شناخت کامل اجزاء و درک روابط حاکم بر آن، امکان ارتقای کیفیت تولید نان میسر نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ‌فرآیند تولید نان دارای سیستمی مشتمل بر سه بخش تولیدی یعنی تولید گندم، آرد و نان و ‌سه بخش لجستیکی (حمل و نقل و انبارداری) یعنی حمل از مزرعه به سیلو و نگهداری در سیلو، حمل از کارخانه و نگهداری در خبازی و بالاخره حمل از نانوایی به محل مصرف و نگهداری در خانه است.

به گفته غضنفری، برنامه‌های بهبود کیفیت نان باید در برگیرنده سه عامل تولیدی، سه عامل لجستیکی و سرانجام عامل مربوط به روابط و قواعد حاکم میان این شش عامل پایه‌ای باشد.

وزیر بازرگانی در ادامه با تقدیر از همراهی فعالان حوزه نان در اجرای موفق قانون هدفمندی در بخش نان گفت: هیچ کدام از ذینفعان ما نگران نباشند مسابقه جدی است اما قرار نیست که پیش از توانمندی نانوایی‌های سنتی رقابتی صورت گیرد. 

وی همچنین به بسته حمایتی آرد و نان اشاره کرد و گفت: به لحاظ اجتماعی مسابقه رقابت و کیفیت شروع شده است اما برای این رقابت یک سری امکانات نیاز است. 

غضنفری گفت: باید رقابت در عدالت صورت گیرد و اگرنه بی انصافی است که نانوایان سنتی را در نظر نگیریم و نسبت به آنها بی عدالتی کنیم.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه فضای جدیدی باز شده و کیفیت به اندازه کافی مورد استقبال است، افزود:‌ باید اجازه دهیم مسابقه رقابت و حذف ضایعات و صرفه جویی حداقل یک هزار و 500 میلیارد تومانی امکان پذیر شود. 

غضنفری با اشاره به توافق دو روز گذشته اتحادیه‌های نان در وزارت بازرگانی گفت:‌ پیوستن اتحادیه آزادپز به سنتی که تا پیش از این تحت پوشش قنادان بوده با توافق صورت گرفته و در حقیقت برای یکپارچه سازی امور است.

وی با بیان اینکه از این پس نانوایی یارانه‌ای و آزاد پز نداریم، افزود:‌ دو گروه آمادگی خود را برای تحویل مجموع مستندات آزاد پز به نان سنتی اعلام کردند و همه باید براساس یک آیین نامه ومقررات رفتار کنند.

غضنفری با تاکید بر اینکه پس از اجرای موفق هفته کیفیت نان، وزارت بازرگانی در هفته آینده موضوعاتی چون جوجه ریزی را پیگیری می کند گفت: به اعتقاد این وزارتخانه باید برای تولید و پرورش مرغ تا شب عید مراقبت بیشتری کرد. 

وزیر بازرگانی مصالح ساختمانی و موضوع آجرپزی را بخش دیگری از محورهای کاری وزارت بازرگانی در هفته آینده برشمرد و افزود: تعامل بیشتر با ‌اصناف تولیدی، توزیعی، ‌فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراقبت بیشتراز بازار از دیگر برنامه ها است.