"حسین قضاوی" در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره آغاز بررسی و تدوین بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال 90، اظهار داشت: از حدود یک ماه گذشته از مدیران عامل بانک ها، برخی نهادهای نظارتی و اعضای شورای پول و اعتبار استعلام شده تا چنانچه نظراتی برای تدوین بسته پولی سال 90 دارند، ارایه کنند، تا در تدوین این بسته مدنظر قرار گیرد.

وی از تدوین پیش نویس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 خبر داد و افزود: این پیش نویس، مراحل نهایی خود را طی می کند که امیدواریم تا 15 روز آینده، جلسات بررسی این پیش نویس با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی آغاز شود.

به گفته قضاوی، پس از انجام بررسی ها و تشکیل جلسات با مدیران بانک ها، نتیجه آن در قالب پیش نویس در اسفند ماه به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین از تهیه گزارش توجیحی در مورد وضع اقتصادی امسال و پیش بینی متون پیشنهادی برای سال 90 خبر داد و گفت: بخشی از این گزارش آماده شده و بخش دیگری از آن که به برگزاری جلسات با مدیران بانک ها مربوط می شود که این گزارش همراه پیش نویس بسته سال 90 به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی که از قبل انجام شده، تأخیری در ارایه پیش نویس بسته سیاسی- نظارتی سال 90 به شورای پول و اعتبار نخواهیم داشت و بسته پولی در اسفند ماه به این شورا ارایه خواهد شد.

قضاوی در مورد نرخ سود بانکی با بیان اینکه هنوز جلسات با مدیران بانک ها برگزار نشده است، گفت: هیچ تصمیم جدیدی در این باره نهایی نشده است و به جمع بندی خاصی هم نرسیده ایم.