به گزارش سرویس اقتصادی برنا، شرکت سبدگردان کاریزما پس از رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل مربوطه مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کرد.

مدت اعتبار این مجوز دو سال است که پس از انقضا در چارچوب مقررات قابل تمدید است.

حداقل سرمایه این شرکت سه میلیارد ریال است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره آن باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.