به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی شركت ساخت و توسعه، "احمد صادقی" مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اظهار داشت: اخیرا با یکی از مجربترین مشاوران بین المللی رایزنی هایی صورت گرفته است و دراین راستا تفاهم نامه ای امضا و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: همچنین در آینده ای نزدیك حدود 10 تا 15 کیلومتر از این مسیر به مناقصه خواهد رفت و مصمم هستیم تا امسال کار مطالعاتی تکمیل و همزمان با کار مطالعاتی بخش هایی ازاین طرح را به اجرا بگذاریم.

صادقی خاطرنشان كرد: مطالعات چهار خطه کردن محور مرکزی گلوگاه تا رامسر سال 1353 به اتمام رسید اما قطعاتی از آن بدلیل آنکه مقرر شد جاده دو طبقه یا گذر گاه ساحلی احداث شود هنوز اجرایی نشده است .

مدیرعامل شركت ساخت و توسعه با اشاره به اینکه وزارت راه و ترابری تنها به احداث جاده دو طبقه اکتفا نکرده بلکه مسیر دریا نیز مدنظر است؛ گفت: هم راه زمین و هم راه دریا وجود دارد و جایی که در دریا محدودیتی وجود داشته باشد به زمین و نیز اگر درزمین با مشکل مواجه باشیم به دریا روی خواهیم آورد.

وی ادامه داد: طبقاتی کردن راه، کار سختی نیست ضمن اینکه اگر در قسمتی از مسیر لازم باشد راه طبقاتی احداث شود، خواهیم ساخت کمااینکه در ایران این اتفاق افتاده است.

معاون وزیر راه و ترابری افزود: با یک مشاور بین المللی باتجربه درحوزه سازه خاکی و آبی مذاکراتی انجام شد تا در این خصوص مطالعه کند و در کنار این مشاور بین المللی از مشاوران کشورمان نیز استفاده خواهیم کرد.

صادقی خاطرنشان كرد: این راه ضمن اینکه تردد را آسان می کند نه تنها لطمه ای به گردشگری نمی زند بلکه جاذبه گردشگری را در استان افزایش خواهد داد.

مدیرعامل ساخت و توسعه زیر بناههای حمل و نقل کشور گفت: کمربندی ها بایست طوری طراحی شوند که برای 50 سال آینده به آن خدشه ای وارد نشود.

وی تاكید كرد: هرجا که در جوار شهر کمربندی احداث شد در واقع نه کمرنبدی بلکه خیابانی در شهر ساخته شده است.

صادقی عنوان كرد: طول بزرگراههای استان مازندران بیش از 100 کیلومتر و طول آزاد راه حدود 11 کیلومتر در محدوده آمل است.

وی افزود : برای افزایش طول آزاد راهها به کلیه سرمایه گذاران و پیمانکاران اعلام می کنیم که این آمادگی را داریم که با مشارکت آنها هم آزاد راهها را توسعه دهیم و هم بزرگراههای کشوررا به آزاد راه تبدیل کنیم که این نیاز به سرمایه گذاری کمتر دارد و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.