به گزارش سرویس اقتصادی برنا، وزارت نیرو اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و 523 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 12.99درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان،نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.