به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخش‌نامه ای به کلیه بانک‌ها ( دولتی، غیردولتی) اعلام کرد: در راستای تامین ارز تمامی متقاضیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در چارچوب موارد پیش بینی شده در بخش‌نامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله و یا اسکناس را تامین کرده و هیچ‌گونه وقفه ای دراین زمینه ایجاد نگردد.

در این بخش‌نامه آمده است، واحدهای ارزی وشعب بانک‌ها باید نرخ فروش "درهم" امارات متحده عربی را حداکثر 10 ریال بیش ازنرخ مرجع بانک مرکزی تعیین نمایند.

شایان ذکر است، در مورد سایر اسعار، حاشیه سود مورد نظر بانک‌ها برمبنای مبلغ فوق و متناسب با نرخ های برابری اسعار یاد شده در برابر " درهم" امارات تعیین واعمال خواهد شد.