به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "علیرضا خیاط" اظهارداشت: با فعال شدن بخش ریخته‌گری و تولید شمش در مجتمع فولاد هرمزگان، تولید صنعتی در خط ریخته‌گری پیوسته این مجتمع آغاز می‌شود.

وی افزود: با آماده شدن خط ریخته‌گری و طبق برنامه‌ریزی صورت گفته، تاكنون چند صد تن تختال با كیفیت مناسب در این مجتمع تولید شده است.

علیرضا خیاط بیان کرد: كاركنان سخت‌كوش این مجموعه به منظور بهره‌برداری از كارخانه فولادسازی مجتمع در دومین تست ماشین ریخته‌گری موفق به تولید اسلب مطابق با استاندارد لازم شدند.

به گفته مدیر مجتمع فولاد هرمزگان، در این تولید بیش از 100 تن محصول در خط یك ماشین ریخته‌گری در شمش‌هایی با مقطع 200×1200 میلیمتر و به طول 10 متر تولید شد. وی همچنین گفت: ریخته‌گری، كوره قوس الكتریكی شماره یك، تجهیزات غبارگیر، حمل مواد، (كوره پاتیلی)LF1، تاندیش، پاتیل، دستگاه‌های پیش‌گرم، جرثقال‌ها و دیگر تجهیزات مورد آزمایش گرم قرار گرفت و سیستم‌های مربوط به آب، برق و گاز نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

وی با اشاره به این‌كه در سال گذشته به غیر از بخش ریخته‌گری تمام بخش‌ها فعال بوده، گفت: در مردادماه سال 1389 تولید مذاب انجام شده بود، اما از این پس خطوط بصورت پیوسته وارد مدار تولید می‌شوند.

خیاط ادامه داد: در این مجتمع با استفاده از آهن اسفنجی تولید شده در بخش احیای مستقیم، كوره ذوب شارژ و در نهایت شمش‌ها در ماشین‌ ریخته‌گری عریض در ابعادی كه تاكنون در كشور بی‌سابقه بوده، تولید می‌شوند.

مدیر مجتمع فولاد هرمزگان درباره آماده شدن نیروهای فنی مجتمع برای تولید اظهار داشت: نیروی بخش‌های مختلف نیز دوره‌های آموزشی را در شركت‌های بزرگ فولادی كشور سپری كرده‌اند.

وی خاطرنشان كرد: بزودی این مجتمع بصورت رسمی افتتاح خواهد شد و با ظرفیت تولید سالانه 5/1 میلیون تن اسلب به طول 12 متر و عرض 90 تا 200 سانتیمتر و وزن حداكثری 46 تن ، سنگین‌ترین و عریض‌ترین اسلب كشور تولید می‌شود.

خیاط با اشاره به تاثیرات مختلف این مجتمع در توسعه منطقه گفت: این مجتمع با فراهم كردن زمینه اشتغال پایدار سه هزار نفر بصورت مستقیم و 10 هزار نفر نیز بصورت غیرمستقیم ، نقش بسزایی در اقتصاد و رفاه مردم استان هرمزگان و توسعه كشور ایفا می‌كند.