به گزارش سرویس اقتصادی برنا، نیره پیروز‌بخت" مدیركل واردات سازمان استاندارد اظهارداشت: پس از آن‌كه تفاهمنامه سه‌جانبه میان مركز كد‌گذاری كالا، سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد به امضا رسید، موضوع ثبت سفارش كالا‌های وارداتی از فیلتر استاندارد جدی‌تر دنبال شد. بر این اساس فعالیت‌های اجرایی این مهم آغاز شد.

وی افزود: هزار و 530 ردیف تعرفه كالا كه بیش‌از 3 هزار قلم كالا را شامل می‌شوند توسط مركز كد‌گذاری كالا، كاتالوگ الكترونیكی دریافت می‌كنند، لذا واردكنندگان با دریافت این كاتالوگ كه در برگیرنده مشخصات فنی و تعرفه‌ای كالاست می‌توانند به آزمایشگاه‌های تحت تأیید سازمان استاندارد در مبدأ و یا مقصد كالا بروند و با گذر از مراحل تست نسبت به دریافت كد رهگیری و ثبت سفارش كالای وارداتی اقدام كنند.

پیروزبخت یادآور شد: واردكنندگان با مراجعه به سایت سازمان استاندارد می‌توانند لیست كالاهایی كه باید كد رهگیری دریافت‌كنند را ببینند، لذا از اول تیرماه هزار و 530 ردیف تعرفه كالا بدون تأیید استاندارد اجازه ورود به كشور را ندارند.

وی با بیان این‌كه وارد‌كنندگان می‌توانند با آزمایشگاه‌های همكار و یا مراكزی كه مورد تأیید سازمان استاندارد است، بروند تا بتوانند نمونه كالای خود را برای آزمایش بفرستند، تصریح كرد: برای كالاهایی كه استاندارد ملی تعریف نشده است، سازمان استاندارد از نمونه‌های بین‌المللی آن استفاده خواهد كرد؛ با این اوصاف تا چند روز دیگر بیش از 3 هزار قلم كالا باید با داشتن ایران‌كد و تأیید استاندارد اجازه ثبت سفارش را بگیرند.

مدیركل واردات سازمان استاندارد در ادامه به اجباری بودن استاندارد 700 قلم كالا اشاره وخاطرنشان كرد: استاندارد اجباری كه از مدت‌ها پیش برای كالاها تعیین شده بود، به قوت خود باقی است، لذا ردیف جدید به استانداردهای اجباری افزوده می‌شود.

وی با بیان اینكه مجوز گواهی انطباق كالا به بخش خصوصی و شركت‌های بازرسی و نظارت داخل كشور و خارج از كشور سپرده خواهد شد، افزود: وارد كنندگان مطمئن باشند كه وزارت صنایع و معادن با در نظر گرفتن كد رهگیری و تأیید مؤسسه استاندارد قصد طولانی‌كردن پروسه واردات را ندارد و مهم‌ترین هدف در این پروژه ارتقای سطح كیفی كالاهای وارداتی است.