به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد بند(4) ماده(42) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با اصلاح تبصره(2) ماده(3) و ماده (7) آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیهی موافقت کرد.

بر اساس اصلاحات در تبصره(2) ماده(3)، افراد واجد شرایط شاغل در آن دسته از بنگاه‌های سرمایه پذیر که بیش از 50 درصد سرمایه آن‌ها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد، نیز در صورت تقاضا می توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند.

نحوه واگذاری سهام ترجیحی مربوط به شرکت‌های ادغام شده یا تحصیل شده و معاملات هم‌زمان بنگاه‌های تولید آب و برق و بنگاه‌های بهره بردار با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری خواهد بود.

بر اساس ماده(7)، هر یک از افراد واجد شرایط و داوطلب خرید مکلفند ثمن معامله را تماما به صورت اقساط حداکثر طی مدت 10 سال بدون احتساب سود فروش اقساطی تادیه کنند.

دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهام داران به عنوان تادیه بخشی از بدهی خریداران مشمول آیین نامه تامین می شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد از حقوق و مزایای آنان کسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت می کند، این موضوع با موافقت کارکنان و با تعهد شرکت ذی ربط در قراردادهای واگذاری سهام ترجیحی درج و به تایید شرکت مذبور می رسد.